Çoklar’dan Orhangazi’de Bir İlk!

0
310


Demokrat Parti Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Şeffaflık Taahhütnamesi’ni imzalayarak, Orhangazi’de bir ilke imza attı. Dürüst bir yönetim anlayışıyla, şeffaflıktan ödün vermeyerek; halkımızdan bir şey saklamayacağımı, saklayacağım bir işin içinde de katiyen olmayacağımı #ŞeffaflıkTaahütnamesi’ni imzalayarak taahhüt ediyorum.” ifadelerini kullanan Çoklar: ‘’Orhangazi’mizi dürüst bir yönetim anlayışıyla tanıştıracağımıza, tüm dünyanın huzurunda bir kez daha söz verdim. Kıymetli hemşerilerimizle her şeyi paylaşacağız. Artık Orhangazi Halkı, Orhangazi Belediyesi’nin harcadığı her bir kuruşun nereye gittiğini bilecek.’’ diye konuştu.

YEREL YÖNETIM ŞEFFAFLIK TAAHHÜTNAMESI

Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim.

•Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren malvarlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım

 •Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım.

 •Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını belediye internet sitesinden yayınlayacağım. Belediye meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamumun bilgisine açacağım.

•Belediye ihalelerinin önemi, bir bölümünün şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık/doğrudan temin yöntemlerin, istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnamelerinin ve ihale sonuçlarının(kazanan şirket, teknik miktarı ve şirket performansı) kamuoyu ile paylaşacağım.

•Belediye çalışanlarına yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımların geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyonun kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım.

•Hesap verilebilirliği sağlamak üzere, görevi ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikâyetlerini iletecekleri bir mekanizma kuracağım.

•Kent Konseylerinin ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla işbirliği kurmasını sağlayacağım.

•Belediye Meclisi ve komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahalleleri, STK’ları bilgilendirerek, muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, kritik ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkiyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım.

• Her yıl bütçe hazırlanırken vatandaşlara, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak danışacağım, internet imkânlarını kullanarak katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.

• Kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını. Değerlerini değiştirme kapasitesi taşıtan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli etki analizlerin yapılması ve sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.

CEVAP VER

Lütfen mesajınızı giriniz
Lütfen isminizi yazınız